OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE
Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

-zakrywania ust i nosa przez widzów;
-udostępnienia przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
-obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
17-23
WRZEŚNIA


20:15


2D
POL
SMALL WORLD

16:15

2D
DUBBING
MAŁA WIELKA STOPA 2
18:15
2D
POL
TEŚCIOWIE
24-30
WRZEŚNIA
19:45
2D
POL
ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

'KINO WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ PISF''15:50
2D
dubbing
MAŁA WIELKA STOPA 2
17:45
2D
POL
NAJMRO.KOCHA,KRADNIE,SZANUJE